REGULAMIN

Sklep internetowy, działający pod adresem internetowym metalowysklep.com.pl jest prowadzony przez firmę Spec Tomasz Kukiełka ul. Świętojańska 7 44-100 Gliwice NIP 631-147-35-60

Oferta, wysyłka

Wszelkie ceny prezentowane w sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) podawanymi w PLZ. Ceny nie zawierają kosztów przesyłki. Do przesyłki poniżej 1000zł netto doliczamy opłatę pocztową wg cennika Poczty Polskiej. Dla klientów którzy chcą aby towar był wysłany inną spedycją wysyłkę ustalamy indywidualnie.

Towary prezentowane na stronie mają różną dostępność, która jest uzależniona od realizacji zamówień u dostawców. Możliwa jest sytuacja, kiedy niezależnie od naszych starań, sprowadzenie towaru w podanym terminie nie będzie możliwe, w takim przypadku sklep zobowiązuje się powiadomić o tym klienta i wskazać termin realizacji zamówienia.

Zdjęcia zamieszczone na stronie www mogą odbiegać kolorystycznie od koloru rzeczywistego towaru.

Promocje

Wszystkie oferty specjalne przedstawione w sklepie internetowym metalowysklep.com.pl są ważne do wyczerpania zapasów lub daty zakończenia oferty specjalnej.

Składanie zamówienia

Czas realizacji zamówienia wynosi do trzech dni roboczych od dnia potwierdzenia zamówienia. W przypadku gdy na formularzu zamówienia dane klienta są niekompletne zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji. Prosimy o podawanie numeru telefonu aby w przypadku jakichkolwiek wątpliwości możliwe było ich szybkie rozwiązanie. Zamówienia przyjmowane są poprzez sklep internetowy.

W celu złożenia każdego zamówienia konieczne jest zarejestrowanie się w sklepie internetowym.

Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienie w sytuacji gdy produkt widniejący na stronie sklepu nie jest dostępny u producenta lub widnieje z omyłkową ceną.

Przesyłka , dostawa

Koszt przesyłki zamówionego towaru zależy od kwoty zamówienia. Do przesyłki poniżej 1000zł netto doliczamy opłatę pocztową wg cennika Poczty Polskiej. Dla klientów którzy chcą aby towar był wysłany inną spedycją wysyłkę ustalamy indywidualnie.

Możliwy jest także odbiór osobisty

Sklep nie odpowiada za opóźnienia spowodowane złą pracą Poczty lub innych przedsiębiorstw kurierskich.

Płatności

Płatność za zamówienie może być realizowana następująco:

  • za pobraniem (przy odbiorze przesyłki na poczcie lub od kuriera),
  • przelewem zwykłym (przedpłata).
  • przelewem z terminem płatności ( dla stałych odbiorców)

W przypadku przedpłaty (przelewu) - przelew lub wpłatę na konto prosimy dokonać po uprzednim potwierdzeniu zamówienia ze względu na możliwe różnice w ilości dostępnych towarów.

Nasz numer konta:

Bank Zachodni WBK  62 1090 1766 0000 0001 1156 2818

W przelewie prosimy podawać numer zamówienia

Zwroty

Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Spec Tomasz Kukiełka , 44-100 Gliwice, ul. Świętojańska 7. Powyższe jest możliwe tylko w przypadku gdy towar nie został rozpakowany (nienaruszone opakowanie), nie był używany, nie został zniszczony. Po odstąpieniu od umowy towar należy odesłać na wyżej podany adres.

Sklep gwarantuje w takim przypadku zwrot kwoty równej cenie sprzedaży towaru po otrzymaniu zwrotu, jednakże koszty dostawy i zwrotu towaru pokrywa klient.

Klient nie ma prawa dokonywać zwrotu towaru na koszt sklepu. W przypadku przesłania przesyłki, wbrew powyższym postanowieniom regulaminu, na koszt odbiorcy, cena podlegająca zwrotowi na rzecz klienta, zostanie pomniejszona o zapłacone przez sklep koszty dostarczenia zwrotu. Przy rezygnacji z towaru pieniądze zwracamy przelewem bankowym na podany rachunek. W wyjątkowych przypadkach zwrot może być dokonany przekazem pocztowym, wtedy koszt przekazu zostanie odliczony od kwoty należności.

Reklamacje

W przypadku gdy opakowanie, w którym dostarczono przesyłkę jest uszkodzone lub są widoczne próby otwierania należy w obecności kuriera lub na poczcie sporządzić protokół szkody nie przyjmując towaru. Towary wadliwe lub uszkodzone fabrycznie są wymieniane na nowe, pod warunkiem pisemnego zgłoszenia uszkodzenia w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki na adres Spec Tomasz Kukiełka , 44-100 Gliwice, ul. Świętojańska 7. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

Dane osobowe klientów

Wszelkie Państwa dane osobowe są wykorzystywane jedynie do celów realizacji zamówienia i nie będą w jakikolwiek inny sposób wykorzystywanie lub udostępniane. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora Spec Tomasz Kukiełka, do celów związanych z realizacją jego zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 (tj. DZU 2002 Nr101 poz. 926) Podanie danych jest dobrowolne. Klient został poinformowany o możliwości zmiany swoich danych i ich wykreślenia z bazy.

Postanowienia końcowe

Firma Spec Tomasz Kukiełka nie ponosi odpowiedzialności za zakupy w sklepie internetowym przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją transakcji w sklepie metalowysklep.com.pl, strony rozstrzygać będą poprzez porozumienie stron. W przypadku braku porozumienia rozstrzygnięcie sporu zostanie oddane sądowi właściwemu dla siedziby firmy Spec Tomasz Kukiełka.

Każdy klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia

O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Kupujący będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. W ostateczności sprawę rozstrzyga sąd.